AKTUALIZÁCIA Č. I – VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Technologická zostava na výrobu kovových dielcov a plieškov

Predmetom Aktualizácie č. 1 je predĺženie lehoty predkladania ponúk. Ostatné náležitosti Výzvy na predkladanie ponúk zostávajú v platnosti.

1_Výzva-na-predkladanie-ponúk-PRINTY-VO-Akt.-1-PREDLZENIEStiahnuť

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Technologická zostava na výrobu kovových dielcov a plieškov

Stiahnuť dokumentáciu